Strona internetowa biblioteki szkolnej.::Każda książka żyje tyle razy, ile została przeczytana.::"Wszystkie książki mówią"

Rekrutacja 2016/2017

28 lutego 2015 10:17 | Rekrutacja 2016/2017

Procedura odwoławcza 2016/2017

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 1. W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum. 2. Rodzic...

czytaj więcej »

28 lutego 2015 10:15 | Rekrutacja 2016/2017

Rekrutacja 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin opracowany jest na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 2. Ustawy z dn. 29 grudnia 2015 r....

czytaj więcej »

librus2