Strona internetowa biblioteki szkolnej.::Każda książka żyje tyle razy, ile została przeczytana.::"Wszystkie książki mówią"

Praca z uczniem zdolnym.Osiągnięcia uczniów.

Praca z uczniem zdolnym- ewaluacja 2013/2014r         

*Przygotowanie uczniów do konkursów- uczeń Michał Święcicki otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur”, Weronika Wróblewska II miejsce w konkursie dzielnicowym, Przemek Pietrzak III miejsce w Konkursie Ekonomicznym (etap dzielnicowy)

*Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta” – Olga Radzikowska .

*Dodatkowe zajęcia sportowe- udział grupy uczniów w zawodach, turniejach, konkursach -Tomasz Sanojca, Kacper Winiarek, Maciej Wełniak.

*Koło języka niemieckiego- współpraca z Goethe Institut, 12 uczniów otrzymało certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie Fit In Deutsch1.

*Przygotowanie uczniów do konkursu języka rosyjskiego (6 osób). Uczeń Jura Panasevich brał udział w eliminacjach rejonowych.

 

*Międzynarodowa współpraca w języku rosyjskim w ramach programu eTwinning- realizacja projektu „W szkole i po lekcjach”- spotkania na Skype, korespondencja, napisanie wspólnego z uczniami z Azerbejdżanu opowiadania o przyjaźni :” Настоящая дружба” - grupa uczniów z kl 2a, 3c i 3a – 12 osób.

Praca z uczniem zdolnym- ewaluacja 2014/2015r

*Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur” – Jura Panasevich .

*Realizacja projektu „Matematyka w otaczającej nas przyrodzie”- Marysia Wzorek i Jura Panasevich. Uczniowie otrzymali stypendia naukowe w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych.

*Dariusz Trojan zajął 3 miejsce a Jura Panasevich- 2,  w konkursie „Lwiątko”,- współpraca z Liceum Staszica w Warszawie.

*W Dzielnicowym Konkursie „Matematyka się liczy” –Antoni Szklarski – III miejsce, Maria Wzorek- II.

*W dzielnicowym Konkursie Ekonomicznym – II miesce  J. Panasevich, III miejsce Kacper Kluczyk.

* Udział uczniów w  konkursie kuratoryjnym z matematyki i fizyki w eliminacjach rejonowych – Jura Panasevich.

*Szkolna Galeria Sztuki- organizowanie wystaw prac uczniów- Dominika Dudek i Patryk Wasiak.

 *Współpraca z redakcją ogólnopolskiego czasopisma dla gimnazjalistów- „Victor” – 3 uczennice brały udział w „ Konkursie na Wiersz Victora”, utwory Doroty Szałas i Karoliny Załęskiej były zamieszczone w 12/2015w ogólnopolskim  piśmie „Victor „

*Udział uczniów w Językowym Konkursie Kuratoryjny w eliminacjach rejonowych z języka rosyjskiego i niemieckiego- Dymytro Nikolachuk i Jakub Ćwikowski z języka niemieckiego.

*Koło języka niemieckiego- współpraca z Goethe Institut, 13uczniów otrzymało certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie Fit In Deutsch1.

*Warszawska Olimpiada Młodzieży- wyróżnienie Paweł Dzieniszewski

 

 Praca z uczniem zdolnym- ewaluacja 2015/2016r

*Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur” – Maciej Filipczuk oraz III miejsce w Dzielnicowym Konkursie Matematycznym

 

* Grzegorz Siwiński – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Eureka” i II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Ekonomicznym.

 

*Współpraca z Liceum Staszica – koło matematyczne.

*Uczniowie otrzymali stypendia naukowe w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych  - Maciej Filipczyk

*Edukacja Varsavianistyczna- 20 uczniów – współpraca z TPW , po raz drugi szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Varsavianistycznej

*Koło dziennikarskie – 10 uczniów  - Zajęcia dziennikarskie- szkolna gazetka „Noblik”  Realizacja projektu„Architekci naszej rzeczywistości”.

*Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Geo-Planeta” – Paweł Dzieniszewski i Grzegorz Siwiński.

*Warszawska Olimpiada Młodzieży- wyróżnienie Paweł Dzieniszewski.

*Koło języka niemieckiego- współpraca z Goethe Institut, 13 uczniów otrzymało certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie Fit In Deutsch1 i Fit In Deutsch 2.

* Międzynarodowa współpraca w języku rosyjskim w ramach programu eTwinning- realizacja projektu  w języku rosyjskim- spotkania na Skype, korespondencja - grupa uczniów z kl 2a,  3a – 12 osób.Udział w projekcie „Miłe moje miasto”. Za projekt „Żeby lekcje języka rosyjskiego były ciekawsze” szkoła otrzymała  Krajową Odznakę Jakości, za projekt „W szkole i po lekcjach”- Europejską Odznakę Jakości.

* Udział w Warszawskim Festiwalu Języka Rosyjskiego i zdobycie Grand Prix w Konkursie Małych Form Teatralnych „Gramy po rosyjsku” za spektakl „Zołuszka  Kurilszczica”(12 osób).

librus2