Strona internetowa biblioteki szkolnej.::Każda książka żyje tyle razy, ile została przeczytana.::"Wszystkie książki mówią"

HISTORIA

 I część

 

Historia Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich - sięga roku 1999, kiedy po reformie szkolnictwa, powstały nowe typy szkół - gimnazja.

Aktu założycielskiego Gimnazjum (wówczas nr 1) dokonał Przewodniczący Zarządu Miasta Wesoła Jacek Wojciechowicz na podst. ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz  Uchwały Rady Miasta Wesoła nr 43/X/99 z dn. 26 marca 1999 r. dla Gimnazjum nr 1 w Wesołej przy ul. Armii Krajowej 39, gdzie 1 września 1999r. uczniowie rocznika 1986 rozpoczęli naukę.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał dyrektor szkoły  -  p. Stanisław Kaczmarek,

a następnie zaproszeni goście: burmistrz p. Bogdan Gutowski, ksiądz prałat Stefan Wysocki, dyr. SP nr 1 - p. Marzena Szczepańska  oraz radna p. Helena Kazimierczak.
 Wszyscy życzyli gimnazjalistom szczęścia, sukcesów w nauce i pomyślności. Rozpoczęła działalność nowa szkoła. W tym miejscu warto odnotować fakt,  że pierwsi gimnazjaliści pisząc egzamin kończący szkołę ( w2002 r.) wypadli znakomicie w Warszawie i powiecie.

Od pamiętnego września 1999 r. minęło już ponad 10 lat i w szkole wiele się zmieniło. Na kartach  Kroniki Gimnazjum zapisanych zostało wiele  uroczystości i wydarzeń z życia szkoły.
           Stało się już tradycją, że uczniowie klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie, przystępując do grona społeczności uczniowskiej. To szkolne święto zazwyczaj bywa połączone ze Świętem Edukacji Narodowej w dn. 14 października.  

            Przed Świętami Bożego Narodzenia, w grudniu – każda klasa wraz wychowawcą spotyka się na klasowej Wigilii. Łamanie się opłatkiem, składanie życzeń, śpiewanie kolęd- to niezapomniane chwile, które zbliżają uczniów i nauczycieli, uczą życzliwości, umacniają więzy przyjaźni. Okres przedświąteczny to również czas, kiedy gimnazjaliści pamiętają o najuboższych z naszego regionu a także o dzieciach z zaprzyjaźnionych Domów Dziecka. Każdego roku zbieramy słodycze, książki, odzież,  art. szklone, które później zostają przekazane najuboższym. To piękny przykład wrażliwości serca, to piękny Dar Serca. Taką szkolną  akcję  „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” od lat prowadzi samorząd szkolny pod kierunkiem p. Bożeny Łuniewskiej i innych nauczycieli.

            Okres wiosenny – to od lat obchodzony w naszym gimnazjum Dzień Ziemi, kiedy włączamy się w akcję Sprzątania Świata, tradycyjnie sprzątając lasy w naszej dzielnicy.

            Początek lata -  to również Święto Miasta i wielki piknik, na którym gimnazjaliści prezentują swój dorobek artystyczny.
 Rok 2004 był  ważny dla gimnazjum z powodu przygotowania podniosłej uroczystości – wręczenia sztandaru i wpisania szkoły w poczet placówek uhonorowanych patronatem Noblistów Polskich. Dzień 1 czerwca zapamiętamy jako ważne wydarzenie. Przygotowania do tego ważnego dla społeczności szkolnej dnia, trwały długo. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, uczniowie i rodzice z wielkim wysiłkiem przygotowali podniosłą uroczystość. Nad całością projektu czuwał powołany przez dyrektora gimnazjum zespół nauczycieli. Oficjalna uroczystość była poprzedzona programem imprez towarzyszących: były organizowane wycieczki, konkursy, inscenizacje na podst. utworów polskich Noblistów, Pani Bożenna Karasiewicz  zredagowała nawet tekst o Noblistach, który stał się hymnem naszego gimnazjum. Muzykę  skomponował p. Tomasz Struzik.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Warszawy – Lech Kaczyński
 i burmistrz Wesołej – p. Jacek Wojciechowicz. Poświęcenia sztandaru dokonał Ks. Prałat Stefan Wysocki. Pod opieką nauczycieli młodzież przygotowała przepiękną część artystyczną. Były listy Marii Curie-Skłodowskiej. Scenom z „Quo vadis” towarzyszyła łagodna muzyka fletu i pląsy dziewcząt. Najbardziej podobało się widzom „Wesele Boryny”- barwne, z przyśpiewkami ludowymi i tańcami przypominało klimat utworu Reymonta i uroki życia wsi polskiej. Zbyszko zachwycał się Danuśką, snuły się strofy  Szymborskiej i Miłosza. Część poświęconą Lechowi Wałęsie, uczniowie zilustrowali anonimowymi (autentycznymi,  zachowanymi z pamiętnych czasów strajków na Wybrzeżu
 i podarowanymi przez jednego z nauczycieli) tekstami wierszy i piosenek gdańskich stoczniowców.

Finał uroczystości odbył się w sali gimnastycznej, która zamieniła się w piękny pawilon wystawowy. Można było obejrzeć wiele prac  projektowych, wykonanych przez uczniów: były tomiki uczniowskiej poezji, kąciki Noblistów, podziwiać można było puchary za osiągnięcia sportowe. Największym powodzeniem cieszył się kącik regionalny, gdzie dziewczynki w strojach łowickich częstowały smakołykami z chłopskiej kuchni. Profesjonalnie i z fantazją przygotowaliśmy uroczystość, która na długo pozostanie w pamięci uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości, wśród których byli: burmistrzowie, dyrektorzy innych placówek oświatowych i kulturalnych, przedstawiciele z Kancelarii Prezydenta Warszawy i wiele innych znamienitych osób.  Gimnazjum ma swój ceremoniał, szkolny sztandar , hymn. Sztandar szkoły ufundowało wielu darczyńców (przede wszystkim Rada Szkoły ).

Patrona Szkoły wybrali uczniowie, rodzice i nauczyciele, oddając swoje głosy na propozycję zgłoszoną przez ucznia Andrzeja   Dembińskiego.  Nasze gimnazjum ma za patrona nie jedną osobę, ale wszystkich polskich laureatów NAGRODY NOBLA- dotychczasowych i przyszłych, nie osobę, a intelektualne dokonania wybitnych Polaków.             

Możemy pochwalić się osiągnięciami gimnazjalistów. Uczeń naszej szkoły Rafał Podgórski,  napisał pracę konkursową na temat ”Ekologia – wybór przyszłości” (pod kierunkiem p. Beaty Małeckiej), w której przedstawił miasto pod ziemią i  sposoby, w jakich żyjący w nim ludzie radzą sobie z ekologią. Dzięki tej futurystycznej wizji, wygrał miejsce w ławie poselskiej, na jeden dzień (1 czerwca 2006r.) stał się posłem na Sejm Dzieci

 i Młodzieży. Rafał znalazł się w gronie 50 wybrańców z całego województwa mazowieckiego i pierwszym uczniem w historii naszej dzielnicy, któremu ta sztuka się udała.
Inne osiągnięcia gimnazjalistów to II miejsce w Warszawie Sary Bustamante Drozdek
w Konkursie Recytatorskim Jednego Poety (K.K. Baczyńskiego), Grand Prix- dla Sary Bustamante Drozdek w Mazowieckim Konkursie Recytatorskim Poezji Ks. Jana Twardowskiego, II i III nagroda dla Aleksandry Kamińskiej, Beaty Grzymały i Sary Bustamante Drozdek w konkursach plastycznych Warszawskiego Festiwalu Dziecięcej
 i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej. Uczniowie byli nagradzani w konkursie na własną książkę, w konkursach teatralnych oraz Konkursie Recytatorskim- Warszawska Syrenka.

II część

W roku 2007 -  p. Dyrektor Stanisław Kaczmarek przeszedł na zasłużoną emeryturę,

a funkcję dyrektora szkoły objęła p. Beata Małecka. W nowy rok szkolny 2007/2008 wkroczyliśmy z nadzieją, że wkrótce otrzymamy dobrą wiadomość o rozbudowie szkoły
i w niedalekiej przyszłości będziemy pracować i uczyć się w nowym budynku. Kolejną nowością w szkole było wprowadzenie mundurków: dla dziewcząt piękne bordowe kamizelki i białe bluzeczki, dla chłopców kamizelki granatowe i białe koszule.

             W pierwszych dniach jesieni, w starej części budynku szkolnego ruszyły pierwsze prace budowlane. Wprawdzie bardzo utrudniały życie uczniom i nauczycielom, bo ciągle słychać było huk rozwalanych ścian, wiercenie młotów, ale już po niedługim czasie - z głębi ziemi zaczęły „wyrastać” nowe mury. Cieszyliśmy się wszyscy, będzie nowa szkoła.

            Życie szkoły to nie tylko nauka, ciągłe zdobywanie wiedzy, to również dążenie, do tego, aby dawać z siebie to, co w nas najlepsze, to uczenie się bycia lepszym, bo w każdym
z nas tkwi jakaś zdolność, umiejętność, którą należy pielęgnować, rozwijać i przekazywać innym. Przez okres wielu lat wraz z Polskim Komitetem Opieki Społecznej, którego przewodniczącą jest p. Helena Kazimierczak - realizujemy program Spotkania Pokoleniowe. Wynikiem współpracy młodzieży z Seniorami są wspólne wyjazdy do teatru, wycieczki do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, spotkania z posłami. Było wiele uroczystości, na których młodzież gimnazjalna prezentowała Seniorom swój dorobek artystyczny: wspólne Wigilie i Jasełka, spotkania z okazji kolejnych rocznic śmierci wielkiego Polaka -  Jana Pawła II, Dzień Matki, Dzień Seniora, Święto 11 listopada.

            W życie artystyczne szkoły od lat zaangażowane jest szkolne koło teatralno - taneczne, działające pod kierunkiem pań: Jadwigi Rosłaniec i Iwony Kardynał. Celem koła jest rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej uczniów, a tym którzy oglądają przygotowane przez młodzież występy- dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych. Widzom na długo utrwaliły się w pamięci sceny z Jasełek, przedstawienia „Kochaj świat, kochaj życie”, prezentacje o treściach religijnych i patriotycznych, które można było oglądać w szkole, w Kościele Opatrzności Bożej, w Domu Opieki Społecznej czy w Sanatorium w Zagórzu.

            Szkolne koło młodych dziennikarzy, działające pod kierunkiem pań: Ewy Florczuk
i Jolanty Knap, po przeprowadzeniu serii wywiadów z Seniorami, świadkami czasów

II Wojny Światowej – zajęło się spisywaniem wspomnień mieszkańców dzielnicy Wesoła
o latach wojny i okupacji, ukazało  się wydanie książkowe - „Wojenne wspomnienia mieszkańców Wesołej spisane przez uczniów Gimnazjum 120”.

             W szkole działają i inne koła zainteresowań, gdzie młodzież, pod opieką nauczycieli, może przyjemnie i pożytecznie spędzić swój czas wolny (koło matematyczno-fizyczne, chemiczne, językowe). Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w dodatkowych zajęciach muzycznych i plastycznych.

            Zajęcia sportowe od lat cieszą się dużym powodzeniem. Nasza młodzież startuje w konkursach i olimpiadach sportowych w dzielnicy i województwie. Pan Jan Puścian, p. Iwona Kardynał i p. Marcin Gałka – to nauczyciele, którym uczniowie zawdzięczają wiele sportowych sukcesów.

            Wspominając najnowszą historię gimnazjum, należy  zapisać dzień 1 września 2009r., kiedy podczas Dzielnicowej Inauguracji roku Szkolnego, po raz pierwszy przekroczyliśmy progi nowej szkoły – pięknego, przestronnego i nowoczesnego budynku. Otrzymaliśmy od władz miasta i dzielnicy piękny prezent. Zaproszeni na uroczystość goście – przedstawiciele Kuratorium, Kancelarii Prezydenta Warszawy, Urzędu Dzielnicy – gratulowali nam i życzyli wielu osiągnięć.

            Do nich możemy zaliczyć bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego już w r. szk. 2008/2009, nasze klasy trzecie wypadły  bardzo dobrze. Wyniki egzaminu humanistycznego umiejscowiły nasza dzielnicę na I miejscu wśród dzielnic warszawskich, matematyczno-przyrodniczego na IV, zaś wyniki łączne obu części egzaminu – dały naszej dzielnicy III miejsce.

            Piękny nowy budynek naszego gimnazjum, to miejsce, gdzie z przyjemnością się pracuje i uczy. Szkoła dysponuje przestronnymi, nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi, mamy 3 sale audiowizualne z tablicami interaktywnymi, nowoczesną pracownię językową. Piękna i olbrzymia aula zachwyca swoim urokiem, tu odbywają się uroczystości szkolne  i dzielnicowe, występy artystyczne, jak również imprezy ogólnopolskie.

            Dyrektor gimnazjum – p. Beata Małecka jest osobą bardzo zaangażowaną w sprawy szkoły i uczniów, dba o to, aby szkoła była przyjazna uczniom, a oni czuli się w niej bezpiecznie. Od czasów objęcia funkcji , wiele się w szkole zmieniło. Jesteśmy placówką oświatową nowoczesną. Dbamy o to, aby tworzyć dobre  warunki do edukacji i rozwijania zdolności, tworzymy przyjazną atmosferę bezpiecznej i rodzinnej szkoły.

            Jest już tradycją przyznawanie nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, prace społeczną, osiągnięcia sportowe. Nagroda „Viktoria”, wprowadzona przez Panią Dyrektor- jest przyznawana uczniowi kończącemu szkołę, który w ciągu 3 lat pobytu w gimnazjum udowodnił, że dokonał wielkich zmian w rozwoju swoje postawy, umysłu, a jego sylwetka jako absolwenta - spełnia określone kryteria zawarte w programie wychowawczym szkoły. Taką nagrodę po raz pierwszy otrzymał uczeń- Marcin Zień.  Najlepszy absolwent otrzymuje Srebrną OdznakęNagrodę Dyrektora Gimnazjum oraz Nagrodę Burmistrza. Do tej pory to zaszczytne wyróżnienie otrzymali :  Natalia Cesarz, Agnieszka Górska, Kamil Rak, Katarzyna Sochoń, Katarzyna Szymańska, Magdalena Maciak, Katarzyna Guzek, Rafał Podgórski.

Nowoczesny budynek, piękne sale lekcyjne, przestronne i estetycznie urządzone szkolne korytarze, gdzie jest dużo miejsca, aby odpocząć w czasie przerwy – sprawiają, że nauka i praca w naszym gimnazjum jest przyjemna. Życzmy więc sobie, aby w przyszłości też towarzyszyły nam miłe wspomnienia.

III część

Rok szkolny 2013/2014

 

Dyrektorem naszego gimnazjum została Pani Ewa Różycka.

 

Od dnia 28 października 2013 roku Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich jest dumne z przyznania  przez Prezydent m.st. Warszawy Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz 

Certyfikatu Szkoły Wspierającej Uzdolnionych,w ramach warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych Wars i Sawa. Certyfikat ważny jest do 31 sierpnia 2016 roku. Dyrektor Gimnazjum 120 wraz z Radą Pedagogiczną zapowiedzieli, że uczynią wszystko, aby certyfikat utrzymać na stałe.

 

Pani Dyrektor wprowadziła w życie szkoły WIECZORNICE LISTOPADOWE, na których spotykali się uczniowie, rodzice, absolwenci i zaproszeni goście.

Pierwszą była wieczornica poświęcona twórczości Juliana Tuwima, następnie 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

6 listopada  2014r.w naszym gimnazjum uroczyście wspominaliśmy bohaterstwo Powstańców Warszawskich 1944r.

Zaprosiliśmy panie : Marię Chojecką "Kama", Wandę Stawską „Pączek" i Krystynę Batycką, które brały udział w walkach powstańczych i bardzo ciekawie opowiadały o bohaterskich dniach Powstania.

Następnie młodzież gimnazjalna zaprezentowała program poetycki, przeplatany śpiewem  piosenek i epizodami powstańczymi na podstawie "Pamiętników z Powstania Warszawskiego" -  Mirona Białoszewskiego oraz „Kamieni na szaniec” A. Kamińskiego.

Taniec wojenny i śpiew harcerzy zakończył uroczystość, która na długo zostanie w pamięci zaproszonych gości, nauczycieli,  gimnazjalistów i ich rodziców.

W następnych latach odbyły się kolejne listopadowe uroczystości .

Szkolne spotkanie z poezją patriotyczną.

3 czerwca uczniowie gimnazjum zaprezentowali recytację pięknych wierszy polskich autorów. Recytacja poprzedzona była refleksją ona temat, czym jest patriotyzm, jak w dzisiejszych czasach być patriotą. https://youtu.be/r9ueAwQJByM
„Ratując świat - MATEMATRIX

W Międzynarodowy Dzień liczby Pi - 14 marca 2015r. uczniowie Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich w Wesołej wzięli udział w finale matematycznej gry miejskiej Matematrix. Zmagania finałowe poprzedził przeprowadzony w dniach 10-12 marca etap Internetowy, podczas którego uczniowie musieli wykazać się umiejętnością dedukcji, spostrzegawczością oraz znajomością matematyki. Drużyna pani Beaty Tokarskiej w składzie: Jakub Ćwikowski, Kacper Kluczyk, Jura Panasewicz i Joanna Tokarska zdobyła zaszczytne trzecie miejsce. Uprzedziły ją tylko drużyny studentów i licealistów, więc sukces był tym większy.

 

Wizyta polskiej młodzieży ze Lwowa w Gimnazjum nr 120.

W związku z niestabilną sytuacją polityczną na Ukrainie, w naszym gimnazjum w dn. od 08.12 do 19.12.2014r. gościła polska młodzież ze Lwowa. Kryzys polityczny przełożył się także na trudności w funkcjonowaniu szkół na terytorium tego państwa. Aby wspomóc dzieci naszych rodaków tam mieszkających, Fundacja Banku Zachodniego WBK  zorganizowała  w porozumieniu z  Dyrektor  gimnazjum, panią Ewą Różycką, ich  dwutygodniowy pobyt  w Warszawie. Przyjechało 50 uczniów i 6 opiekunów. Jako współorganizatorzy dołożyliśmy wszelkich starań , aby uatrakcyjnić pobyt naszym gościom. Postanowiliśmy przybliżyć atrakcje kulturalne i historyczne stolicy- kraju ich przodków. Grafik wizyty był bardzo napięty, każdego dnia młodzież wraz z opiekunami i nauczycielem naszego gimnazjum  wyjeżdżała zwiedzać Warszawę, min. Zamek Królewski , Sejm , Pałac w Wilanowie. Zwiedzili także Muzeum Powstania Warszawskiego, kolekcję Muzeum Narodowego czy nowoczesne Muzeum Żydów Polskich. Dodatkową atrakcją był wyjazd nad morze do Kątów Rybackich  i do  miasta Kopernika -Torunia.  Młodzież uczestniczyła też w licznych warsztatach (teatralnych, językowych ,plastycznych) prowadzonych przez naszych nauczycieli  i przyjazne instytucje- MOK , Szkołę Podstawowa  nr 171 , Teatr Staromiejski.

Świąteczne Dyktando Językowe

16.12.2014 trzyosobowa grupa uczniów z Gimnazjum 120 wzięła udział w finałowym etapie Świątecznego Dyktanda Językowego w Zespole Szkół Niepublicznych im. Emanuela Bułhaka w Warszawie-Wesołej. Oficjalne wyniki Świątecznego Dyktanda Językowego

I miejsce: Jędrzej Ćwikowski i Jakub Ćwikowski,

 Relacja z „Gali Oskarkowej”

Tradycją w naszej szkole stało się doroczne kręcenie filmów w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny. Przygotowania do tego Święta filmu trwają praktycznie od początku roku, gdyż wtedy rozstrzygamy, jaki gatunek filmu będziemy kręcić i piszemy scenariusz, później zaś przygotowujemy scenografię,  plenery i kostiumy. Zgodnie z regulaminem w ciągu jednego dnia musimy nakręcić i zmontować cały film. Pierwsze klasy zapoznają się z warsztatem pod fachowym okiem współpracującej z nami od lat pani Ajki Tarasow, a klasy drugie i trzecie z roku na rok doskonalą swoją wiedzę i umiejętności. W bieżącym roku kręcenie filmów zostało poprzedzone wycieczką do studia filmowego na plan profesjonalnego filmu. Co roku jest to wspaniała zabawa połączona z rywalizacją klas. Nikomu nawet nie przyjdzie do głowy skorzystać z Dnia Wagarowicza. Nagrodą w naszym konkursie jest nawiązujący do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej „Oskarek”. Projekcja filmów i rozdanie nagród urosły w naszej szkole do rangi prawdziwego święta.

Nasze gimnazjum otrzymało I NAGRODĘ

za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej . Finał  V KONKURSU odbył się

4 listopada 2014 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Za projekt „Oskarki w 120-stce”nagrodę  przyznaną przez Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, otrzymała Pani Marta Kwiatkowska.

Szkoła od lat realizuje program „Spotkania Pokoleniowe”.  

Po raz drugi szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Varsavianistycznej.

Realizowaliśmy  projekt „Architekci naszej rzeczywistości”.

 

 Nasi uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia :

*Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Geo-Planeta” – Paweł Dzieniszewski i Grzegorz Siwiński.

*Warszawska Olimpiada Młodzieży- wyróżnienie Paweł Dzieniszewski.

*Koło języka niemieckiego- współpraca z Goethe Institut, 13 uczniów otrzymało certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie Fit In Deutsch1 i Fit In Deutsch 2.

* Międzynarodowa współpraca w języku rosyjskim w ramach programu eTwinning- realizacja projektu  w języku rosyjskim- spotkania na Skype, korespondencja - grupa uczniów z kl 2a,  3a – 12 osób. Udział w projekcie „Miłe moje miasto”. Za projekt „Żeby lekcje języka rosyjskiego były ciekawsze” szkoła otrzymała  Krajową Odznakę Jakości, za projekt „W szkole i po lekcjach”- Europejską Odznakę Jakości.

* Udział w Warszawskim Festiwalu Języka Rosyjskiego i zdobycie Grand Prix w Konkursie Małych Form Teatralnych „Gramy po rosyjsku” za spektakl „Zołuszka  Kurilszczica”(12 osób).

*Uczeń Dmytro Nikolajchuk został laureatem KONKURSU JĘZYKA ROSYJSKIEGO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

librus2