Strona internetowa biblioteki szkolnej.::Każda książka żyje tyle razy, ile została przeczytana.::"Wszystkie książki mówią"

RADA RODZICÓW

Drodzy Rodzice,
Fundusz  Rady Rodziców zależy od wpłaty każdego z Was. Aby Rada mogła aktywnie działać na rzecz szkoły i uczniów do niej uczęszczających niezbędne są środki, które przy skromnym budżecie szkoły okazują się bezcenne i pozwalają częściowo chociaż wspierać przedsięwzięcia w niej podejmowane.
W roku szkolnym 2014/2015  wysokość składki (biorąc pod uwagę również nasze skromne budżety domowe) pozostała bez zmian w stosunku do ubiegłego roku szkolnego i została ustalona na poziomie 50 zł. rocznie ( 5 zł. miesięcznie).

Jak można wpłacić składkę?

Składkę można wpłacać:

- na zebraniach klasowych do przedstawiciela Rady Rodziców lub wychowawcy danej klasy;

- przelewem na konto Rady Rodziców   74 8019 1010 2002 0501 1317 0001

Przy wpłacie należy podać klasę, do której uczęszcza uczeń, a w przypadku, gdy dziecko nosi inne nazwisko niż wpłacający rodzic, także nazwisko dziecka.

Wszelkich informacji udziela Skarbnik Rady Rodziców.

Dlaczego warto?

W roku 2014/2015 chcemy, jako Rada Rodziców - przedstawiciele wszystkich rodziców, pomóc w rozwiązywaniu  najważniejszych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i społecznych oraz wzmocnić  umiejętności  uczniów naszego Gimnazjum, ściśle współpracując z Radą Pedagogiczną naszej Szkoły i partycypując w kosztach niezbędnych wydatków z tym związanych.

Bez Państwa zaangażowania i wsparcia finansowego nasze możliwości będą znaczenie ograniczone, a nasze dzieci pozbawione możliwości brania udziału w ważnych przedsięwzięciach podejmowanych w Gimnazjum (wydarzeniach sportowych, artystycznych, edukacyjnych, kulturalnych) nie tylko o zasięgu dzielnicowym...( więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły).

Dziękujemy!

Z góry dziękujemy za udzielone wsparcie. To dzięki Wam budujemy nie tylko pozytywny wizerunek:

- naszych dzieci - uczniów Gimnazjum; ;

- szkoły, która mimo skromnego budżetu dba o wysoki poziom nauczania oraz organizacji zajęć i wydarzeń pozalekcyjnych;

ale przede wszystkim nas - rodziców, których wsparcie i zaangażowanie jest nieocenione.

W imieniu Rady Rodziców

Karolina Cyran Juraszek - Przewodnicząca

 

 

 Prezydium Rady Rodziców

 Karolina Cyran Juraszek - Przewodnicząca (kl. IB)

Aliena Zelianko - Skarbnik 

Iwona Dzieniszewska - Sekretarz (kl. IIC)


                                   nr konta bankowego:  74 8019 1010 2002 0501 1317 0001
 Rada  Rodziców  przy  Gimnazjum  nr 120   im. Noblistów  Polskich  w  Warszawie- Wesołej  ul. Armii  Krajowej  39


 Do pobrania  regulamin_rady_rodzicow_gimnazjum120.docx

 

                                                        


librus2