Strona internetowa biblioteki szkolnej.::Każda książka żyje tyle razy, ile została przeczytana.::"Wszystkie książki mówią"

Wycieczka do Filtrów - klasa 3b

Wodociągi Warszawskie


Międzypokoleniowa wycieczka gimnazjalistów do Zakładu Wodociągów Centralnych w Warszawie odbyła się 24 września 2012 roku. Brało w niej udział 20 uczniów klasy III b Gimnazjum 120 im. Noblistów Polskich. Pomysłodawczynią i organizatorką wyjazdu była Pani Helena Kaźmierczak, która jest Prezesem Polskiego Komitetu Pomocy w naszej dzielnicy.  

Na początku dowiedzieliśmy się, że " Filtry Warszawskie " są najstarszymi z trzech stołecznych zakładów uzdatniających wodę. Pierwszy raz woda z kranów popłynęła 3 lipca 1886 roku. Choć zakład był stopniowo rozbudowywany i modernizowany, to technologie i obiekty lindleyowskie nadal są wykorzystywane do uzdatniania wody. 

Następnie przeszliśmy do Zakładu Filtrów Pośpiesznych, które wybudowano w latach 1930 - 1933 z powodu zwiększającego się zapotrzebowania na wodę.

Jednak główną atrakcją zakładu są filtry powolne, które składają się z grup komór ze sklepieniami wspartymi na granitowych filarach. Na ich dnie znajduje się piasek - warstwa filtracyjna - przez który przesącza się woda. 

Ostatnim punktem wycieczki było przedstawienie pomnika Sokratesa Starynkiewicza pełniącego obowiązki prezydenta Warszawy w latach 1875 - 1892. Jego największym dziełem było zbudowanie ogólnomiejskiego systemu wodociągowo - kanalizacyjnego. Dzięki tej inwestycji, Warszawa przeobraziła się w nowoczesne miasto, 

Wycieczka do Zakładu Wodociągów Centralnych była bardzo ciekawa. Wynieśliśmy z niej wiele informacji dotyczących wody, tak bardzo potrzezbnej nam w dzisiejszych czasach. 


Klaudia Ładziak kl. III b

librus2